fbpx

Voiko osakemarkkinoihin luottaa?

Päivitetty viimeksi: 28.11.2022

osakemarkkinointi

Osakemarkkinat tarjoavat mahdollisuuden ostaa, myydä ja käydä kauppaa osakkeilla niin kauan kuin markkinat ovat avoinna eli tyypillisesti arkipäivisin. Pohjimmiltaan osakkeet ovat tapa, jolla voit omistaa osuuden julkisesta yhtiöstä. Hinnat perustuvat yhtiön tulokseen.

Toisin sanoen, jos yrityksellä on korkea tulosprosentti, osakekurssit nousevat. Osakkeet yleensä nousevat, kun taloudella menee hyvin. Tämä tarkoittaa myös, että kun yrityksellä ei mene hyvin tai sen ennustetaan menettävän rahaa, sen osakekurssit laskevat. Jotkut yritykset jakavat osakkeenomistajille vuosittain myös osinkoja, mikä voi lisätä osakkeen arvoa. Osakkeita ostavien sijoittajien tavoitteena on saada alhainen hinta, jotta he voivat myydä ne myöhemmin kalliilla, kun taas myyjät pyrkivät tekemään päinvastoin.

Kuinka osakemarkkinat toimivat?

Osakemarkkinat auttavat yrityksiä keräämään varoja toiminnan rahoittamiseen myymällä osakkeita, tämä luo ja ylläpitää vaurautta yksittäisille sijoittajille. Yritykset keräävät rahaa osakemarkkinoilta myymällä sijoittajille omistusosuuksia. Listaamalla osakkeita pörssiin, yritykset saavat käyttöönsä pääomaa, jota ne tarvitsevat toimiakseen ja laajentaakseen liiketoimintaansa ilman velkaa. Vastineeksi etuoikeudesta myydä osakkeita yleisölle, yritysten on julkistettava tietoja ja annettava osakkeenomistajille mahdollisuus vaikuttaa liiketoimintaansa.

Sijoittajat hyötyvät vaihtamalla rahansa osakemarkkinoilla osakkeisiin. Kun yritykset käyttävät rahansa kasvaessaan ja laajentaessaan liiketoimintaansa, sijoittajat hyötyvät siitä, että heidän osakkeidensa arvo kasvaa ajan myötä. Tämä taas johtaa pääomatuloihin. Lisäksi yritykset maksavat osinkoa osakkeenomistajilleen voittojensa kasvaessa.

Yksittäisten osakkeiden kehitys vaihtelee suuresti ajan myötä, mutta kokonaisuutena osakemarkkinat ovat historiallisesti palkinneet sijoittajat noin 10 %:n vuosituotoilla, joten tämä on yksi luotettavimmista tavoista kasvattaa rahaa. Myös kasino ilman rekisteröitymistä voi olla tapa kasvattaa rahavarantojaan.

Miksi pitäisi sijoittaa osakemarkkinoille?

Suurin syy osakemarkkinoille sijoittamiseen on mahdollisuus saada huomattavaa tuottoa. Mitä tulee pitkän aikavälin tuottoon, ei yleensä ole juuri parempia sijoitustapoja. Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyvän epävakauden ja riskin vuoksi on kuitenkin punnittava, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan, koska ei koskaan voida sulkea pois sitä tosiasiaa, että saatat menettää osan rahoistasi. Tai jopa kaiken.

Osakemarkkinoille sijoittamisen hyvät ja huonot puolet

Plussat:

 • Osakkeiden arvo osakemarkkinoilla voi kasvaa talouden mukana
 • Oikeiden kauppojen tekeminen oikeaan aikaan voi antaa sijoituksillesi korkean tuoton 
 • Osakkeiden ostaminen ja myyminen on helppoa, koska voit tehdä kaiken netissä
 • Sijoittamalla osakkeisiin pitkällä aikavälillä voit pysyä inflaation edellä

Miinukset:

 • Osakemarkkinat ovat epävakaat, joten tämä voi olla erittäin riskialtista sijoituksillesi
 • On olemassa riski menettää koko sijoituksesi arvo, mikäli yritys, johon olet sijoittanut, tekee konkurssin
 • Osakkeiden hinnat voivat vaihdella, tämä vaikeuttaa voittojen saamista lyhytaikaisista sijoituksista
 • Sinun pitää panostaa aikaa yritysten ja osakkeiden kehityksen tutkimiseen osakemarkkinoilla

Kuinka epävakaat osakemarkkinat ovat?

Osakemarkkinat ovat jo perusluonteeltaan epävakaat, ja monet tekijät vaikuttavat sen vaihteluun. Alueelliset ja kansalliset taloudelliset tekijät, kuten vero- ja korkopolitiikka, voivat vaikuttaa markkinoiden muutokseen. Esimerkiksi jos pankki asettaa lyhytaikaiset korot yön yli -lainalle, tämä voi vaikuttaa rajusti osakemarkkinoihin.

Muut tekijät, kuten muutos inflaatiokehityksessä, voivat vaikuttaa osakemarkkinoiden pitkän aikavälin kehitykseen ja sen vaihteluun. Esimerkiksi jokin suurelle öljyntuotantoalueelle sattuva ja siihen vaikuttava valtava sääilmiö voi yhtäkkiä nostaa öljyn hintaa. ja tämä nousu vastaavasti voi puolestaan nostaa öljyyn liittyvien osakkeiden hintoja.

Poliittinen epävarmuus on toinen osakemarkkinoiden vaihtelua lisäävä tekijä. Esimerkiksi suurvaltojen väliset kauppasopimukset voivat siirtää osakemarkkinoita ylös tai alas. Myös jokin globaali tapahtuma voi saada osakemarkkinat heilumaan villisti. 

Korkojen nousu ja osakemarkkinat

Arvo osakkeet

Osakemarkkinoihin vaikuttaa myös inflaatio erityisesti korkotason muodossa, mutta jo pelkkä korkea inflaatio vaikuttaa tuhoisasti osakemarkkinoihin. Arvo-osakkeet kestävät iskua hieman paremmin. Korkojen nousu vaikuttaa osakemarkkinoihin monella eri tavalla, kuten: 

 • Sijoittajat, jotka arvioivat tulevaisuuden kassavirtoja, nostavat diskonttokorkoa. Tämä taas puolestaan johtaa kassavirtojen matalampaan arvoon tulevaisuudessa eli kasvuosakkeiden kurssit laskevat. 
 • Korkosijoittajat kokevat tappioita korkosijoitusten arvon laskemisen myötä.
 • Lainanhoitokulut kasvavat niillä yrityksillä, joilla on paljon velkaa, joten liikevoitot vähenevät.
 • Korkojen nousun ja inflaation myötä kotitalouksille ei jää enää niin paljoa rahaa säästöön.
 • Sijoittajia alkaa houkutella korkosijoitukset, sillä kun korot nousevat, riskitön tuottokin nousee. 

Osakemarkkinat ovat siis tällä hetkellä monien vaikuttavien voimien armoilla. Sellaiset kasvuyritykset, jotka ovat tulevaisuuden lupauksia, joutuvat valitettavasti ottamaan ensimmäisenä kovimmat iskut vastaan pörssiromahduksen sattuessa kohdalle. Pörssiromahdus on vähän kuten inflaatiokin, siitä on vaikeaa päästä eroon lyhyen aikavälin aikana, koska se on itseään vahvistava tapahtuma.

Ari-Pekka

Ari-Pekka

Ari-Pekka tässä moi! Olen Toisin.fi -sivuston ylläpitäjä ja sisältöjen tuottaja. Minua erityisesti kiinnostaa nykyajan mahdollisuudet tehdä rahaa netissä ilman, että olisin aikaan ja paikkaan sitoutunut. Tykkään rakentaa nettisivuja, sijoittaa ja opiskella uusia asioita nettiliiketoimintaan liittyen.

Suosittuja artikkeleita