fbpx

Raha-asiat avioeron jälkeen – 8 vinkkiä

Päivitetty viimeksi: 28.9.2022

Raha-asiat avioeron jälkeen

Kun avioliitto päättyy, se koskettaa osapuolten lisäksi myös pariskunnan lapsia ja läheisiä ihmisiä. Onkin tärkeää saada hoidettua eroon liittyvät taloudelliset ja käytännölliset asiat niin sujuvasti kuin mahdollista. Tällöin voidaan alkaa tekemään eroon liittyvää surutyötä tunnetasolla nopeammin ja voi alkaa miettimään miten selvitä erosta.

Avioero on henkisesti rankka elämäntilanne ja tämän lisäksi pitää vielä ajatella taloudellisia asioita. Monesti avioero aiheuttaa yhteisen omaisuuden jakamisen. Eron hetkellä pitää miettiä myös käytännön asioita, kuten yhteisten velkojen kohtaloa ja kuinka hoitaa raha-asiat avioeron jälkeen. Asumiskustannuksiinkin tulee muutoksia, sillä ainakin toinen puolisoista joutuu muuttamaan toisaalle.

Monille voi tulla yllätyksenä, millaisia kustannuksia avioerosta aiheutuu. Oikeastaan avioeron hinta riippuu puolisoista itsestään sekä siitä, pitääkö käyttää ulkopuolista apua esimerkiksi osituksen yhteydessä. Mikäli omaisuuden jaosta ei päästä sopuun, avioeroprosessi saattaa pitkittyä jopa vuosilla.

Avioeron hakeminen

Avioliitto voidaan purkaa käräjäoikeuden päätöksellä. Avioero on mahdollista saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai mikäli puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeisen kahden vuoden ajan. Avioeroa käsitellessään käräjäoikeus ei tutki avioerohakemuksen syitä.

Puolisot voivat tehdä hakemuksen yhdessä tai erikseen. Mikäli ainoastaan toinen puoliso hakee eroa, käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle ja varaa tälle tilaisuuden lausua kirjallisesti hakemuksesta oma näkemys.

Avioeron kustannukset

Avioeron hintaan voi itse vaikuttaa paljonkin, mutta esimerkiksi viranomaismaksuihin ei avioeron hakija voi vaikuttaa. Oman vaikutuksen alaisiin asioihin kuuluvat mm. osituksen järjestäminen. Pakolliset viranomaismaksut liittyvät avioeroon, sillä asia pitää käsitellä käräjäoikeudessa, jotta se saa lainvoiman.

Avioeron saadakseen tulee toimittaa käräjäoikeudelle avioerohakemus, jonka käsittely maksaa 210 euroa. Avioero vahvistetaan kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen toisen vaiheen hakemuksella, joka kustantaa 100 euroa. Avioerohakemus hinta on siis yhteensä 310 euroa.

Osapuolet voivat myös asua erillään kaksi vuotta ja hakea vasta sen jälkeen eroa, jolloin kakkosvaiheen hakemusta ei tarvita. Tällöin puolisot tuomitaan avioeroon välittömästi.

Ositus avioerotilanteessa

Ositus voidaan tehdä, kun avioero on tullut vireille ja sitä voi vaatia kumpi tahansa. Ositus voidaan toimittaa heti kun hakemus on tullut vireille eli ei siis tarvitse odottaa harkinta-ajan loppumista tai lopullista avioerotuomiota.

Ositus on siis yhtä kuin omaisuuden jako avioerossa. Jos puolisoilla ei ole avioehtoa, kummankin nimissä oleva omaisuus lasketaan yhteen ja puolitetaan kummallekin tasan. Tämä myös siinä tapauksessa mikäli toisen puolison omaisuus on huomattavasti suurempi tai pienempi kuin avioliittoon astuessa. Osituksen vaatimisoikeus ei vanhene koskaan.

Osituksesta tulee laatia asiakirja, jossa tulee olla päiväys, allekirjoitukset sekä kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Mikäli puolisot eivät pääse osituksesta yksimielisyyteen, käräjäoikeus määrää pesänjakajan suorittamaan omaisuuden osituksen. Pesänjakaja veloittaa puolisoilta työstään palkkion sekä kulukorvauksen.

Puolisoilla on avio-oikeus mm. pankkitileihin, arvo-osuuksiin, rahastoihin, osakkeisiin tai muuhun sijoitusomaisuuteen, asunto-osakkeisiin, kiinteistöihin, yritysomaisuuteen, ulkomailla olevaan omaisuuteen, lomaosakkeisiin, ajoneuvoihin, saataviin, kauppojen ja osuuskuntien jäsenyyksiin sekä bonuksiin, kuolinpesäosuuksiin, koti-irtaimistoon ja muuhun irtaimeen omaisuuteen.

Ositus on hyvä tehdä mahdollisimman pian, sillä silloin on helpompaa selvittää jaettavan omaisuuden suuruus. Kun aikaa kuluu enemmän, asiat voivat mutkistua esimerkiksi siinä tapauksessa, että puoliso kuolee ja taustalla on jo yksi avioero ja osittamaton pesä, tämä voi johtaa riitaiseen pesänjakoon. Samoin mikäli eronnut puoliso menee uudelleen naimisiin ja eroaa jälleen. Tällöin jälkimmäiseen ositukseen tarvitaan tieto myös ensimmäisen avioeron perusteella toimitetusta osituksesta.

Osituksen puuttuminen voi siis vaikeuttaa monia asioita, kuten yhteisenä kotina olleen asunnon myyntiä. Ex-puoliso voi vaatia omaa osuuttaan, mikäli avio-oikeuden alaista omaisuutta myydään, vuokrataan tai lahjoitetaan.

Avioero ja velat

Asuntoa erotilanteessa myydessä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa:

  • Toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen ostamalla toisen osapuolen osuuden asunnosta
  • Asunto myydään ulkopuoliselle yhteisellä päätöksellä

Se, miten toimitaan asunnon osalta, riippuu myöskin siitä, onko kyseinen asunto jo maksettu kokonaan vai onko puolisoilla edelleen yhteinen asuntolaina maksettavana. Jos yhteistä lainaa on edelleen jäljellä, osapuolten pitää selvittää asuntolainan ehtojen takaisinmaksuehdot. Tämä vaikuttaa siihen, onko toisen osapuolen mahdollista ottaa laina kokonaan maksettavakseen.

Lainan ehdot voivat olla liian vaativat ilman toisen puolison taloudellista panostusta. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää asunnon myyminen ulkopuoliselle. Toki lainaehdoista on mahdollista yrittää neuvotella pankin kanssa. Avioero ositus velat on siis asia, johon kannattaa paneutua.

Mikäli päädytään siihen, että toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen kiinteistönvälittäjä arvioi asunnon myyntihinnan, jonka mukaan toinen puolisoista maksaa toiselle osuuden. Jos taas asunto myydään ulkopuoliselle, saadut rahat jaetaan kummallekin osapuolelle siinä suhteessa kuin laki määrää.

Parhain mahdollinen tilanne olisi tietty se, että erotilanteessa voidaan olla samaa mieltä siitä, mitä asunnolle tehdään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet sovussa. Tällöin kuunnellaan asiantuntijan neuvoja, tavataan kiinteistönvälittäjä yhdessä, asetetaan kohteelle järkevä hinta ja allekirjoitetaan sopimukset hyvässä yhteisymmärryksessä.

Avioehto avioerotilanteessa

Mikäli puolisot ovat tehneet avioehdon, omaisuuden jako on silloin nimeltään erottelu. Tällöin omaisuuden ositus on paljon helpompaa kummallekin osapuolelle. Avioehto on mahdollista tehdä missä tahansa vaiheessa avioliiton aikana. Se on kuitenkin oltava tehtynä ennen kuin avioerohakemus toimitetaan käräjäoikeudelle. Avioehto tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin siitä tulee lainvoimainen.

Monesti puolisoilla on sekä eroteltavaa että ositettavaa omaisuutta, jolloin osa omaisuudesta on suojattu avioehdolla ja osaan sovelletaan avio-oikeutta, jolloin se ositetaan kummankin osapuolen kesken. Tämä silloin, jos esimerkiksi toinen osapuoli on saanut perintönä kiinteistön tai asunnon, ja testamentissa on määritelty ettei puolisolla ole oikeutta tähän perintöön. Tällöin avio-oikeus ei kumoa tätä määräystä avioerotilanteessakaan. Mikäli puolisoilla on avioehto tehtynä, erotilanteessa noudatetaan siihen kirjattua sopimusta. On toki mahdollista sopia toisinkin, mikäli osapuolet niin toivovat.

Vaikuttaako avioero verotukseen?

Koska Suomessa puolisoita ei veroteta yhteisesti, avioerolla on vain vähäinen merkitys verotukseen. Perhesuhteet vaikuttavat kuitenkin joihinkin verovähennyksiin ja verotuksen päättymiseen. Verotuksen päättymisellä on vaikutusta veronpalautusten ja jäännösverojen maksupäiviin.

Koska verotus on henkilökohtainen, kaikkien verotuksessa huomioidaan ainoastaan henkilön omat palkkatulot, pääomatulot ja muut ansiotulot. Joihinkin verovähennyksiin tosin vaikuttaa, onko kyseisellä verovelvollisella puoliso vai ei.

Avioero kuitenkin vaikuttaa verotukseen, mikäli puolisoilla on yhteinen asunto tai yhteisiä lapsia. Jos toinen puoliso maksaa yhteisistä lapsista elatusmaksuja, hänen on mahdollista hakea elatusvelvollisuusvähennystä verotuksessa. Elatusmaksu laskuri auttaa kartoittamaan tilannetta. Usein yhteinen asunto jää jommallekummalle puolisolle erotilanteessa, jolloin hän luultavasti joutuu ottamaan lisää velkaa. Tällöin hänen tulee maksaa varainsiirtoveroa uudesta lainasta.

Avioerosta tulee ilmoittaa Verohallintoon erikseen, sillä verottaja ei saa tietoa automaattisesti Digi- ja väestövirastosta. Tämän tiedon voi ilmoittaa esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä OmaVerossa tai netistä löytyvällä lomakkeella.

Elinkustannukset usein kasvavat eron jälkeen

Elinkustannukset avioeron jälkeen

Oma taloudellinen tilanne on hyvä selvittää jo etukäteen, sillä useimmiten avioero tarkoittaa menojen kasvua. Asumiskulut voivat jopa tuplaantua erotilanteessa. Raha-asiat avioeron jälkeen aiheuttavat pohdintaa siitä, onko asunto liian kallis ja pitäisikö se vaihtaa pienempään tai muuttaa vuokra-asuntoon.

On siis hyvä olla jonkinnäköinen puskuri säästettynä kun ero tulee kohdalle. Ylimääräistä rahaa tarvitaan esimerkiksi pesänjakajan palkkioihin, mikäli tilanne vaatii ulkopuolista apua ositukseen. Mikäli koko omaisuus on kiinni asunnossa tai jossain muussa omaisuudessa, voi syntyä ongelmia, jos tämä omaisuus ei menekään kaupaksi tai sitä ei haluta myydä.

Vinkkejä eron jälkeiseen talouden hoitoon

Kannattaa harkita, voisiko luopua erilaisista suoratoistopalveluista, sillä niistä voi kertyä yhteensä melko isokin summa kuukausittain. Samoin on hyvä kilpailuttaa sähkösopimus, puhelinliittymä ja laajakaistaliittymä. Näin on mahdollista saada lisää säästöä juoksevista kuluista. On hyvä myös pohtia, miten saada rahaa ja onko mahdollista tehdä sivutyötä.

Mikäli mahdollista, bussilipun voi vaihtaa työmatkaliikuntaan. Tämä on samalla myös panostus omaan hyvinvointiin, sillä liikunta voi olla henkireikä erotilanteen jälkeen. Työpaikkalounaat voi olla syytä vaihtaa omiin eväisiin ja kahvilasta haetut kahvit omassa termarissa tuotuun kahviin.

Ylimääräinen shoppailu kannattaa lopettaa ja alkaa suunnittelemaan tarkkaan viikon ruokaostokset. Ruokaa voi valmistaa ison määrän kerralla ja panostaa perusraaka-aineista valmistettuihin ruokiin. Ihan kaikesta ei ole hyvä tinkiä, sillä silti kannattaa syödä mahdollisimman terveellisesti.

Ostosten järkevöittäminen on ehdottoman tärkeää, kun rahaa ei ole paljoa käytössä ja pakollisia menoja on paljon. Heräteostokset kannattaa laittaa jäähylle ja välttää menemästä kauppaan nälkäisenä. Tällöin tulee helposti napattua jokin snäksi tai noutokahvi, joihin kuluu yllättävän paljon rahaa. Voi olla, että pitää luopua myös autosta ja säästää näin polttoaine- ja vakuutusmaksuissa.

Ehkä pitää luopua kivoista jutuista joksikin aikaa, kunnes talous on saatu jälleen kuosiin. Ulkona syömiset, leffat, teatterit, kahvilassa käynnit ja illanistujaiset pitää mahdollisesti väliaikaisesti lopettaa. Yksi ulkona syöminen kun voi helposti tehdä ison loven ruokabudjettiin. Myös uusien vaatteiden ostaminen kannattaa lopettaa ja ostaa sen sijaan vaikka kirpparilta tai Tori.fi:stä vaatteita.

Ari-Pekka

Ari-Pekka

Ari-Pekka tässä moi! Olen Toisin.fi -sivuston ylläpitäjä ja sisältöjen tuottaja. Minua erityisesti kiinnostaa nykyajan mahdollisuudet tehdä rahaa netissä ilman, että olisin aikaan ja paikkaan sitoutunut. Tykkään rakentaa nettisivuja, sijoittaa ja opiskella uusia asioita nettiliiketoimintaan liittyen.

Suosittuja artikkeleita