fbpx

Mitä mahdollisuuksia opiskelijalla on saada tuloja?

Päivitetty viimeksi: 14.6.2021

Suomessa korkeakouluopiskelijan keskimääräinen opiskeluaika on 4-6 vuotta. Korkeakouluopiskelijoita on Suomessa noin 300 000. Kuinka nämä opiskelijat rahoittavat opintonsa? Keinoja on monia, joista jokainen on valinnut itselleen sopivan vaihtoehdon. Keinoja ovat muun muassa pitkäaikainen säästäminen, sivutoiminen työskentely, yrittäjyys sekä tietenkin Kansaneläkelaitoksen Kelan myöntämät erilaiset tuet opiskeluihin. Kela voi maksaa opiskelijalle tiettyjen ehtojen täyttyessä opintorahaa ja yleistä asumistukea, joiden tarkoituksena on kattaa opiskelijan asumiskulut. Lisäksi opiskelija voi halutessaan nostaa valtion takamaa opintolainaa. Esimerkiksi Tampereella yksin asuva 18-vuotias korkeakouluopiskelija voi saada opintorahaa ja yleistä asumistukea noin 550€, jos hän ei nosta opintolainaa. Opintolainaa voi nostaa korkeintaan 650€ kuukaudessa, jolloin yleisen asumistuen määrä hieman laskee.

Jatkuva oppiminen

Kokonaisuutena opiskelija, joka nostaa sekä opintolainaa, että yleistä asumistukea ja opintorahaa saa Kelalta noin 1150€/kk. Kelan maksamien tukien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus tienata myös muita tuloja. Kela kuitenkin tarkkailee tukien saajien tuloja, joten opiskelijan pitää olla tarkkana, ettei tienaa liikaa. Yksi hyvä keino saada lisätuloja tukien lisäksi on ryhtyä yrittäjäksi. Toiminimen perustaminen on helppoa ja melko riskitöntä, koska aloituskustannukset ovat suhteellisen matalat. Opiskelija voi yrittäjänä myydä esimerkiksi erilaisia apupalveluita kotitalouksille tai yrityksille. Opiskelija voi myös tehdä omaan opiskelualaansa liittyviä asiantuntijatehtäviä jo opintojen aikana, mikäli se lain puitteissa on mahdollista.

Vaihtoehto perinteiselle yrittäjyydelle

Etenkin nykyään perinteisen yrittäjyyden rinnalle on nousemassa kovalla vauhdilla niin sanottu alustatalous pohjainen yrittäjyys. Alustatalous tarkoittaa sitä, että joku tarjoaa yrittäjälle valmiin alustan, jonka pohjalta yrittäjän on usein helppoa ja riskitöntä ryhtyä yrittäjäksi. Tallaisia alustoja tarjoavat esimerkiksi Uber, Amazon tai Airbnb.

Yksi alustatalouden muoto on myös suoramyynti, joka on etenkin ”kotiäitien” suosiossa. Suoramyyjä edustaa jonkun toisen yrityksen tuotteita ja järjestää tuotteisiin liittyen esimerkiksi erilaisia kutsuja tai esittelee tuotteita tuttavilleen ja ystävilleen. Tekemästään myynnistä suoramyyjä saa provisiota, josta suoramyyjän tulot syntyvät. Suoramyynnin, kuten muunkin alustatalouden etuna on monesti se, että yrittäjä saa itse päättää milloin ja kuinka paljon työskentelee, jolloin saat myös itse aidosti vaikuttaa siihen, kuinka paljon tienaat. Katso täältä 14 helppoa tapaa tienata lisää rahaa.

Opiskelija kirjastossa lukemassa kirjaa

Tällainen työmuoto myöskin mahdollistaa työn tekemisen silloin kun se opiskeluihin sopii, esimerkiksi palkkatöissä on töitä monesti tehtävä silloin kun työnantaja määrää. Sijoittamisesta kiinnostuneet ja siihen perehtyneet opiskelijat voivat myöskin sijoittaa esimerkiksi joko säästöjä tai vaikka opintolainaa. Opintolaina on suhteellisen halpa laina ja, jos suorittaa opinnot määräaikaan mennessä saa lainaan opintolainahyvityksiä, jolloin lainasta tulee vieläkin halvempi. Osaava ja riskiä pelkäämätön sijoittaja voi tehdä opintolainalla hyvän tuoton. Sijoittaminen kuitenkin harvemmin tuottaa rahaa heti sijoittamisen jälkeen, joten tiukalla elävän ei välttämättä kannata sijoittaa suurien ”pikavoittojen” toivossa. Opiskelija voi tietysti myöskin tehdä ihan normaaleja palkkatöitä. Monet yrityksen palkkaavat osa-aikaisia työntekijöitä ja monesti työnhakuilmoitukissa erikseen mainitaan, että työ sopii hyvin opiskelijalle. Etenkin, jos opiskelija löytää omaan opintoalaansa liittyviä töitä, voi osa-aikaisesta työskentelystä olla suurtakin hyötyä tulevaisuudessa. Monet opiskelijat työskentelevät esimerkiksi kaupankassalla tai lehdenjakajina. Aina ei ole tarjolla omaan opintoalaan liittyviä töitä, mutta monesti kaikenlainen työkokemus on hyvästä, eikä koskaan voi tietää millaisiin ihmisiin työpaikalla tutustuu, joten joskus omasta tulevasta ammatista kaukanakin oleva työ voi poikia tulevaisuuteen hyviä kontakteja.

Henkilöstövuokrausfirmat

Nykyään suosiossa on työskentely erilaisten henkilöstövuokrausfirmojen kautta. Henkilöstöä vuokraavilla yrityksillä on asiakkaina erilaisia yrityksiä, jotka tarvitsevat epäsäännöllisesti työntekijöitä. Henkilöstövuokrausyritykset vuokraavat asiakkailleen tarpeen tullen tarpeellisen määrän työntekijöitä omilta palkkalistoiltaan. Monesti tallaisessa firmassa työskentelevän henkilön työsopimus on muotoa ”tarvittaessa työhön kutsuttava”, jolloin työntekijä saa itse päättää, ottaako hän työtehtävän vastaan vai ei. Tämä luo myöskin mahdollisuuden valita milloin työskentelet. Toki tarjottavien työtehtävien määrään oletettavasti vaikuttaa se, kuinka paljon olet valmis töitä tekemään ja kuinka joustava olet työn suhteen. Jos et koskaan ota työtehtävää vastaan luultavasti tulevien työtarjouksien määrä laskee.

Opiskelujen ohella töitä

Opiskelija lukee kirjaa

Jotkut opiskelijat työskentelevät koko ajan opiskelujen ohella työskennellen enemmän loma-aikoina, kuin talvella opiskellessa. Jotkut puolestaan työskentelevät pelkästään kesäisin ja säästävät kesätöistä saamansa rahat talvea varten, jolloin saa rauhassa keskittyä opintoihin. Joillekin vanhemmat tai sukulaiset avaavat jo lapsuudessa pankkitilin, jonne maksetaan kerran kuussa tai syntymäpäivien yhteydessä rahaa säästöön, jonka saa käyttöön opiskelujen alkaessa. Monesti vuosien aikana korkeakorkoiselle säästötilille rahaa on kertynyt sievoinen summa, joten tallaisessa tilanteessa opiskelijalla voi olla mahdollisuus tulla toimeen säästöillä ja Kelan maksamilla tuilla sekä opintolainalla.

Vaihtoehtoiset tavat ansaita rahaa

Yksi keino saada lisätuloja opintojen ohelle on miettiä, että voisiko omasta harrastuksesta saada jonkinlaisia tuloja. Jääkiekkoa tai jalkapalloa harrastunut voi esimerkiksi ryhtyä tuomaroimaan oman lajinsa otteluita. Erilaisia voimistelu- ja jumppatunteja voi varmasti alkaa vetämään myös lajia harrastanut nuori tai aikuinen.

Myös erilaisten tavaroiden ja esineiden myyminen nettikirpputoreilla tai paikallisilla kirpputoreilla voi olla hyvä lisätulon lähde. Suomessa voi myydä kirpputoreilla oman perheen käytössä olleita tavaroita verovapaasti korkeintaan 5000c€ vuodessa, jonka jälkeen kirpputorimyynnistä tulleista tuloista tulee maksaa luovutusvoittoveroa. Kannattaa siis kunnostaa kaikki oman perheen vanhaksi jääneet polkupyörät tai huonekalut ja myydä ne sitten kirpputoreilla.

Ari-Pekka

Ari-Pekka

Ari-Pekka tässä moi! Olen Toisin.fi -sivuston ylläpitäjä ja sisältöjen tuottaja. Minua erityisesti kiinnostaa nykyajan mahdollisuudet tehdä rahaa netissä ilman, että olisin aikaan ja paikkaan sitoutunut. Tykkään rakentaa nettisivuja, sijoittaa ja opiskella uusia asioita nettiliiketoimintaan liittyen.

Suosittuja artikkeleita