fbpx

Mihin kannattaa sijoittaa?

Päivitetty viimeksi: 1.7.2022

Mihin kannattaa sijoittaa

Sijoittaminen on eräs vaurastumisen muoto ja työkalu, joka mahdollistaa esimerkiksi tulevaisuuden unelmien toteuttamisen tai eläkepäivien turvaamisen. Monesti sijoittamisen aloittamista kuitenkin pidetään hankalana. On olemassa monenlaisia eri vaihtoehtoja sijoittaa, mutta samaan aikaan aloitteleva sijoittaja pelkää menettävänsä sijoittamansa varallisuuden. On kuitenkin olemassa keinoja minimoida riskejä, joten pelko pois. Aloita sijoittaminen jo tänään, sillä mitä aikaisemmin aloitat, sitä paremman hyödyn saat.

Sijoittaminen on helpompaa, kuin moni uskoo. Tässä artikkelissa kerromme mihin kannattaa sijoittaa ja mitä se vaatii.

Miten aloittaa sijoittaminen?

Ensimmäiseksi tulee varmistaa, että on varoja, joita sijoittaa. Kannattaakin siis aluksi laatia budjetti ja arvioida omat menot sekä tulot. Sijoittamisen alkuun pääsee jo hyvinkin pienellä summalla, varsinkin kryptovaluuttojen sekä indeksirahastojen kohdalla.

Ennen sijoittamisen aloittamista on hyvä perehtyä asiaan esimerkiksi lukemalla parhaat sijoituskirjat, käymällä vaikka kansalaisopiston kurssin tai erilaisten valmennusten sekä sijoitusblogien oppien avulla. Pankin sijoitusneuvojan luona käyminen ei välttämättä ole paras vaihtoehto, sillä pankki kauppaa mielellään omia tuotteitaan, jotka eivät ole usein niitä parhaita mahdollisia vaihtoehtoja.

Riskien pienentämiseksi kannattaa hajauttaa sijoitukset maantieteellisesti, toimialoittain sekä myös ajallisesti. Hyvän hajautuksen saa jo muutamalla indeksirahastolla, jotka sijoittavat eri maihin tai maanosiin. Ajallisen hajauttamisen voi toteuttaa säästämällä näihin rahastoihin kuukausittain saman summan riippumatta markkinatilanteesta.

Kuinka tunnistaa parhaimmat sijoituskohteet?

Moni aloittava sijoittaja miettii millaisilla kriteereillä kannattaisi valita sijoituskohteet. Olisiko hyvä sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin vai asuntoihin? Viimeisen sadan vuoden aikana parhaiten ovat tuottaneet osakkeet. Pitkän aikavälin keskimääräinen vuosituotto on ollut noin 7 prosenttia. Tuotto ja riski kulkevat yleensä käsi kädessä.

Ei ole olemassa sellaista sijoituskohdetta, jossa olisi korkea tuotto ilman riskiä. Riskiä voi alentaa vain hajauttamalla. Osakesijoittamiseen liittyy korkeampi tuotto-odotus ja korkeampi riski. Jos yritys menestyy huonosti, voi menettää sijoittamansa summan. Jos taas yritys tekee voittoa, se voi jakaa omistajille osinkoa. Osakkeiden ja rahastojen lisäksi voi sijoittaa vaikkapa metsään tai asuntoihin.

Mihin osakkeisiin osakesäästötilillä voi sijoittaa?

Osakkeisiin sijoittaminen

Sijoittamiseen tarvitaan arvo-osuustili, jonka voi näppärästi avata pankkien verkkopalveluissa. Arvo-osuustili on siis tili, jossa arvopapereitasi säilytetään. Arvo-osuustiliin tulee yhdistää normaali pankkitili, josta rahat sitten siirretään arvo-osuustilille. Arvo-osuustilin avaaminen on yleensä maksutonta, mutta jotkut palveluntarjoajat voivat veloittaa sen ylläpidosta maksun. Sijoittamisessa onkin aina syytä huomioida kulut.

Osakesäästötilin kautta voi sijoittaa suomalaisyhtiöiden pörssiosakkeisiin verovapaasti, myynneistä ja mahdollisista osingoista ei peritä veroa. Näin pääsee hyödyntämään hyvin korkoa korolle -ilmiötä ja sijoitukset saavat parhaan mahdollisuuden tuoton. Tuoton ja osinkojen verotus tapahtuu vasta, kun tililtä tehdään nosto tai se lakkautetaan. Näin veroseuraamukset voidaan siirtää hamaan tulevaisuuteen.

Osakesäästötili soveltuu parhaiten sellaiselle sijoittajalle, joka päivittää salkkuansa ajoittain ja sijoittaa uudelleen osakesäästötilille kertyneet mahdolliset tuotot ja osingot. Osakesäästätilille on mahdollista siirtää ainoastaan rahaa eli aikaisemmin hankittujen pörssiomistusten siirto tälle tilille ei onnistu. Osakesäästötilille voi tallettaa yhteensä maksimissaan 50 000 euroa. Mitään maksimirajaa ei kuitenkaan ole omistusten arvon nousulle taikka tilille maksettaville osingoille.

ETF rahastot tarjoavat monipuolisen valikoiman

ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund eli suomeksi pörssinoteerattu rahasto. ETF on rahasto, jonka voi ostaa ja myydä pörssissä aivan samalla tavalla kuin osakkeen. Parhaat ETF rahastot ovatkin suuressa suosiossa ammattisijoittajien joukossa, koska niillä on alhaiset kulut sekä monipuolinen valikoima.

Lähes kaikilla suomalaisilla pankeilla on tarjolla mahdollisuus ostaa ETF-rahastoja verkkopankissa. Sijoittaja tietää aina, mitä arvopapereita ETF-rahasto omistaa ja missä suhteessa, sijoitusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. ETF- rahastoihin sijoittavan riski ei ole sen suurempi kuin perinteisiin rahastoihin sijoittavan henkilön.

Copytrading sopii automaation ystäville

Copytrading mahdollistaa sijoittamisen automatisoinnin ja se onkin esimerkiksi eToron parhaimpia ominaisuuksia. Monen sijoittajan mielestä juuri tämän vuoksi kannattaa luoda tili eToroon. Copytrader eli kopioiva sijoittaja voi valita suuren sijoittajajoukon parista omien kriteeriensä perusteella kopioitavan sijoittajan salkun. Copytraderilla on mahdollisuus myös valita ne summat, joilla haluaa sijoittaa, ja tämän jälkeen sitten vain kopioida kaikki sijoittajan tekemät toimenpiteet reaaliaikaisesti. 

Copytrading ehkä kuulostaa erittäin samanlaiselta kuin rahastosijoittaminen, mutta erona on ainakin se, että rahastoja usein ylläpitää vaikkapa pankki, kun taas copytradingissa sijoittaja ei läheskään aina ole ammattilainen. Toisaalta joskus jopa harrastelijasijoittajat saattavat olla todella osaavia ja saavat erinomaista tuottoa sijoituksilleen. Copytrading perustuukin juuri tähän, koska sijoittamisessa ei välttämättä olekaan kyse siitä, kenellä on auktoriteettia sijoittajana, vaan monesti harrastelijat voivat myös olla todella taitavia. Tämän ansiosta tietoa voidaankin jakaa täysin demokraattisesti. Sekä rahastosijoittamisessa että copytradingissa voidaan automatisoida oma sijoittaminen. Modernit ja tehokkaat algoritmit mahdollistavat teknologian copytradingin taustalla.

Indeksirahasto sopii myös aloittelijoille

Indeksirahastot seuraavat nimensä mukaisesti indeksiä. Osakeindeksi siis muodostuu osakkeista. Kaikkein tunnetuin tapa muodostaa osakeindeksi on markkina-arvopainotteinen indeksi, sillä tällöin osakkeiden painot perustuvat niiden markkina-arvoon. Luonnollisesti isojen yhtiöiden paino on kaikkein suurin.

Indeksirahasto muodostuu salkunhoitajan ostaessa rahastoon osakkeita samassa suhteessa kuin osakkeet ovat indeksissä. Rahasto ei ota aktiivisesti kantaa osakkeisiin, eikä myöskään osakkeilla tee aktiivista kauppaa. Vain mikäli osakeindeksin koostumus muuttuu, indeksirahaston osakkeiden painoja muutetaan. Indeksirahasto eroaa esimerkiksi ETF-rahastosta siten, että indeksirahasto ei ole pörssilistattu, joten sitä ei voi näin ollen ostaa markkinoilta.

Optiot sekä futuurit

Optio on kahden osapuolen välinen sopimus, joka antaa ostajalle oikeuden ostaa tai myydä option kohde-etuus, kuten vaikkapa osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan. Tästä oikeudesta ostaja maksaa myyjälle option markkinahinnan eli preemion. Optio voi olla joko osto- tai myyntioptio. Mikäli ostaja niin vaatii, option asettaja on velvollinen toteuttamaan optiosopimuksen. Optiosopimukset ovat melko monimutkaisia sijoituskohteita ja ne sopivatkin kokeneille sijoittajille, jotka ymmärtävät miten ne toimivat sekä oikeudet, velvollisuudet ja riskit, jotka niihin liittyvät.

Futuuri on johdannaissopimus, jolla ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat kohde-etuudesta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Futuurien yleisimpiä kohde-etuuksia ovat raaka-aineet ja niiden avulla sijoittaja saa suojaa vaikkapa öljyn hinnan heilahteluilta.

Futuurikaupan tärkeät termit ovat Initial Margin (määrittää tarvittavan suuruuden futuurin hankkimiseen) sekä Maintenance Margin ( sijoittajan tilillä oltava summa tappioiden rajaamiseen). Jos likviditeetti ei riittävä Maintenance Marginin kattamiseen, tilannetta kutsutaan Margin Calliksi.

Johdannaisen arvo perustuu jonkin kohde-etuuden arvoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toiset arvopaperit, indeksi, valuutat, hyödykkeet tai oikeudet. Kohde-etuus voi olla vaikkapa osake tai raaka-aine, kuten soija tai kahvipavut. Myös öljy tai valuutat voivat olla kohde-etuuksia. Ennen kuin aloittaa kaupankäynnin, sijoittajan pitää selvittää siihen liittyvät riskit sekä tuote-ehdot ja ottaa selville tuotteiden yksilöllinen verokohtelu.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen

Kryptovaluuttoihin sijoittaessa sijoituksen kohteeseen vaikuttaa, miten pitkäaikainen sijoitus on suunnitelmissa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että pidemmän aikavälin sijoitus tuo enemmän tuottoa kuin lyhytaikainen sijoitus. 

Aloittelijoille parhaat kryptovaluutat voivat olla Bitcoin sekä Ethereum. Ne ovat tunnetuimmat kryptovaluutat ja olleet markkinoilla useita vuosia. Halutessaan voi sijoittaa myös moneen erilaiseen kryptovaluuttaan, ei tarvitse pitäytyä vain yhdessä tai kahdessa.

Kryptovaluuttoihin sijoittaessa on hyvä pitää mielessä, että voi tulla eteen tilanteita, jolloin on pakko myydä sijoitukset ns. huonolla hetkellä, kun kurssit ovat matalat ja jopa alle hankintahinnan. Elämäntilanteet kun muuttuvat koko ajan ja suunnitelmat sen myötä.

Kannattaakin miettiä jo etukäteen, millaisen rahallisen riskin on valmis ottamaan. Usein riskin suuruus onkin suoraan verrannollinen odotettavissa olevan tuoton määrään.

Kryptovaluuttojen kohdalla riski on lähtökohtaisesti suurempi kuin vaikkapa osakkeissa tai rahastoissa. Tämä siksi, että kryptovaluutat eivät tuota arvoa osinkoina vaan ainoastaan mikäli tapahtuu arvonnousua. Ajallinen hajautus pienentää riskiä todella paljon, joten aika vaikuttaa myös riskiin jonkin verran.

Steikkaus ja kryptolainat

Kryptovaluuttalainat ovat kuten nimikin jo sanoo: lainoja, joita annetaan tai otetaan kryptovaluutassa kuten Bitcoinissa.

Toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen eli lainaaja tarvitse kryptovaluuttaa kuten Bitcoinia vaikkapa pantiksi tai maksuksi johonkin projektiin, jonkin asian ostamiseen tai sitten ihan vain haluaa käyttää lainarahaa hakemaan vipua omiin sijoituksiinsa. Lainan antaja taas haluaa saada tuottoa kryptovaluutalleen ja näin ollen hakee aktiivisesti erilaisia tapoja saada oma pottinsa kasvamaan. Ainahan lainoille maksetaan korko, joten miksipä ei lainaisi lainata omia Bitcoinejaan tai muita kryptovaluuttojaan muille.

Krypto steikkaus mahdollistaa sijoittajille mahdollisuuden ansaita lisää kryptovaluuttaa passiivisena tulona. Staking on helpompaa ja halvempaa kuin louhinta ja myös paljon ympäristöystävällisempääkin.

Steikkaamalla voi osallistua lohkoketjun toimintaan hyväksymällä transaktioita, ja näin auttaa vahvistamaan lohkoketjun suojausta. Staking on yleisin tapa luoda uutta kryptovaluuttaa ja louhinta onkin jo jäämässä vähäisempään asemaan. Stakingin avulla sijoittajat voivat hankkia lisää kryptovaluuttaa ostamatta sitä itse. Kryptovaluuttaa omistava henkilö lukitsee osan tai kaikki kryptovaluuttansa tietyksi ajaksi kyseiseen lohkoketjuun.

NFT – uniikkia digitaalista taidetta

NFT tulee sanoista Non-fungible token. Termi viittaa siihen, että digitaaliselle taideteokselle on tallennettu uniikki varmenne eli digitaalinen aitoustodistus, joka on kirjattu lohkoketjuun. NFT Crypto voi olla vaikkapa digitaalisessa muodossa oleva taideteos, musiikkiteos tai vaikka digitaalinen tortilla. 

NFT krypto ei ole sama kuin kryptovaluutta, vaan isoin ja konkreettisin ero näiden välillä on se, että NFT:t ovat ei-vaihdettavia rahakkeita, kun taas kryptovaluutat ovat nimenomaan vaihdon välineitä aivan kuten fiat valuutta.

Kulta ja hopea

Kulta ja hopea

Kulta ja hopea ovat perinteisesti olleet historian vanhimpia sijoituskohteita, ja kulta onkin aina ollut yksi parhaista turvasatamista kun osake- ja kiinteistömarkkinat romahtavat. Kulta ja hopea ovat lisäksi tarjonneet usein valtion velkakirjoja parempaa turvaa kun korkea inflaatio ja valuuttakriisit iskevät

KultaRahaksi.fi on palvelu, jonka kautta voi helposti ja turvallisesti muuttaa arvoesineet rahaksi. Ja mikä parasta, täysin ilmaiseksi. Jos lipaston laatikossa pyörii kultaesineitä, kannattaa ehkä muuttaa tuo kulta rahaksi.

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittamiseen tarvitaan melko isoa alkupääomaa. Omaan asuntoon voi saada lainaa 5–10 % omarahoitusosuudella, mutta sijoitusasuntoon voidaan vaatia vaikkapa 20–30 % käsirahaa tai mahdollisia vakuuksia. Asuntosijoittamista voi tehdä monellakin eri tavalla, kuten luottamalla asunnon hinnan nousuun, ostamalla asunnon vuokrauskäyttöön tai flippaamalla. Flippaus tarkoittaa, että asunto remontoidaan ja myydään kalliimmalla kuin ostohinta on ollut.

On myös mahdollista laittaa asunto lyhytaikaisesti vuokralle pitkäaikaisvuokrauksen sijaan. Tällainen keino on alkaa vaikkapa Airbnb-vuokraajaksi, jolloin on mahdollista jopa tuplata vuokratulot. Tosin tämä vaatii paljon enemmän työtäkin kuin perinteisenä vuokranantajan toimiminen.

Asuntosijoittamiseen liittyy myös erilaisia riskejä, aivan kuin kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen. Asunnon arvo voikin laskea tai siihen voi tulla tehtäväksi suurikuluinen remontti. Mikäli asunto on hankittu väärästä paikasta, siihen voi olla vaikeaa saada vuokralaista. Lisäksi on olemassa riski, että vuokralainen voikin tuhota koko asunnon ja tällöin korjaaminen maksaa todella paljon. Tämä on kuitenkin melko harvinaista, mutta hyvä pitää mielessä. Tappiota voi tuottaa myös yhtiövastikkeen nousu.

Suosittuja artikkeleita

Sisällysluettelo

Ari-Pekka

Ari-Pekka

Ari-Pekka tässä moi! Olen Toisin.fi -sivuston ylläpitäjä ja sisältöjen tuottaja. Minua erityisesti kiinnostaa nykyajan mahdollisuudet tehdä rahaa netissä ilman, että olisin aikaan ja paikkaan sitoutunut. Tykkään rakentaa nettisivuja, sijoittaa ja opiskella uusia asioita nettiliiketoimintaan liittyen.